Kompenzacija jalove struje

Pogoni čija namjena uvjetuje potrebu za velikim brojem induktivnih potrošača, crpe iz distributivne mreže jalovu snagu. Budući jalova snaga nepotrebno opterećuje mrežu, HEP naplaćuje jalovu energiju zabilježenu na mjernom uređaju ukoliko je njezina vrijednost veća od 1/3 utrošene radne energije. Kako bi se spriječilo uzimanje jalove snage iz mreže, a time i bespotrebno plaćanje, u pogone takve vrste instaliraju se uređaji koji će nadomjestiti potrebnu jalovu snagu. Ekonomičnost takvih uređaja je velika, investicija uložena u uređaj za kompenzaciju jalove snage u načelu se vraća u prvoj godini eksploatacije.

IMAMO NEKOLIKO VRSTA JALOVE KOMPENZACIJE:

  •  FIKSNA POJEDINAČNA KOMPENZACIJA
  •  FIKSNA GRUPNA KOMPENZACIJA
  •  CENTRALNA AUTOMATSKA KOMPENZACIJA
  •  FILTERSKA KOMPENZACIJA

Slični proizvodi

Što je jalova struja
Što je jalova struja
Snaga uzeta iz mreže jednaka je umnošku napona i struje, što vrijedi za omske potrošače kod periodički promjenjivih veličina sinusnog oblika (žarulje, grijači).