Jalova struja

Kompenzacija jalove struje
Kompenzacija jalove struje
Pogoni čija namjena uvjetuje potrebu za velikim brojem induktivnih potrošača, crpe iz distributivne mreže jalovu snagu. Budući jalova snaga nepotrebno opterećuje mrežu, HEP naplaćuje jalovu energiju zabilježenu na mjernom uređaju ukoliko je njezina vrijednost veća od 1/3 utrošene radne energije
Što je jalova struja
Što je jalova struja
Snaga uzeta iz mreže jednaka je umnošku napona i struje, što vrijedi za omske potrošače kod periodički promjenjivih veličina sinusnog oblika (žarulje, grijači).